index

rovná hra

S „Equal Play“ se nejen zavazujeme Vždy pracujte s přesně stejným počtem mužských a ženských posudků. My vyhněte se také genderově stereotypnímu vymezování, jako je například stereotypní vybarvování a zkontrolujte, jak nakládáme s nebinárními identitami.
Verified