index

Ochrana dat

<p><strong>Zásady ochrany osobních údajů</strong></p>

Ochrana dat

Za zpracování údajů odpovídá:
Winqs Sports GmbH
Langhansstrasse 86
13086 Berlín
Německo
E-mail: hello@winqssports.com

Jsme rádi, že máte zájem o náš e-shop. Ochrana vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Níže vás podrobně informujeme o nakládání s vašimi údaji.

1. Přístup k datům a hostingu

Naše webové stránky můžete navštívit bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů. Při každém vyvolání webové stránky webový server automaticky uloží tzv. soubor protokolu serveru, který obsahuje např. název požadovaného souboru, vaši IP adresu, datum a čas hovoru, množství přenesených dat a žádajícího poskytovatele (přístupové údaje) a zdokumentuje hovor. Tyto přístupové údaje jsou vyhodnocovány výhradně za účelem zajištění bezproblémového provozu stránek a zlepšování naší nabídky. To slouží k ochraně našich převažujících oprávněných zájmů na správné prezentaci naší nabídky v souladu s článkem 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR. Veškeré přístupové údaje budou vymazány nejpozději do sedmi dnů po ukončení vaší návštěvy na webu.

hostování

Služby hostování a zobrazování webových stránek jsou částečně poskytovány našimi poskytovateli služeb v rámci zpracování naším jménem. Pokud není v tomto prohlášení o ochraně údajů uvedeno jinak, jsou všechny přístupové údaje a všechna data shromážděná ve formulářích uvedených na této webové stránce zpracovávána na jejich serverech. Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich poskytovatelů služeb a základu naší spolupráce s nimi, použijte prosím kontaktní možnost popsanou v tomto prohlášení o ochraně údajů.

Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo používají servery v následujících zemích, pro které Evropská komise stanovila odpovídající úroveň ochrany údajů: Kanada

Naši poskytovatelé služeb sídlí a/nebo používají servery v USA a dalších zemích mimo EU a EHP. Pro tyto země neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce s nimi je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně osobních údajů.

2. Zpracování údajů pro zpracování smlouvy a kontaktování

2.1 Zpracování údajů pro plnění smlouvy

Za účelem zpracování smlouvy (včetně dotazů a zpracování jakýchkoli existujících nároků na záruku a neplnění, jakož i jakýchkoli zákonných povinností týkajících se aktualizace) v souladu s článkem 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR shromažďujeme osobní údaje, pokud nám poskytnete nám to v rámci vaší Odešlete objednávku dobrovolně. Povinná pole jsou takto označena, protože v těchto případech údaje potřebujeme pro zpracování smlouvy a bez jejich poskytnutí nemůžeme objednávku odeslat. Které údaje se shromažďují, lze zjistit z příslušných vstupních formulářů.

Další informace o zpracování vašich údajů, zejména o předání našim poskytovatelům služeb za účelem zpracování objednávky, platby a dopravy, naleznete v následujících částech tohoto prohlášení o ochraně údajů. Po uzavření smlouvy budou vaše údaje omezeny pro další zpracování a vymazány po uplynutí daňové a obchodní doby uchovávání v souladu s článkem 6 odst. 1 věta 1 písm. c GDPR, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším použitím vašich údajů v v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. GDPR nebo si vyhrazujeme právo používat údaje nad rámec toho, co je povoleno zákonem a o kterém vás budeme informovat v tomto prohlášení.

2.2 Zákaznický účet

Pokud jste k tomu udělili souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a GDPR tím, že jste se rozhodli založit zákaznický účet, použijeme vaše údaje za účelem otevření zákaznického účtu a uchováváme vaše údaje pro další budoucí objednávky. webová stránka. Smazání vašeho zákaznického účtu je možné kdykoli a lze jej provést buď zasláním zprávy na kontaktní možnost popsanou v tomto prohlášení o ochraně údajů, nebo pomocí funkce v zákaznickém účtu, která je k tomu určena. Po smazání vašeho zákaznického účtu budou vaše údaje vymazány, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním vašich údajů v souladu s článkem 6 odst. 1 věta 1 lit, o kterém vás informujeme v tomto prohlášení.

2.3 Kontaktujte nás

V rámci komunikace se zákazníky shromažďujeme osobní údaje pro zpracování vašich dotazů v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR, pokud nám je dobrovolně poskytnete, když nás kontaktujete (např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu). Povinná pole jsou takto označena, protože v těchto případech údaje potřebujeme ke zpracování vašeho kontaktu. Které údaje se shromažďují, lze zjistit z příslušných vstupních formulářů. Po úplném zpracování vaší žádosti budou vaše údaje vymazány, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním vašich údajů v souladu s článkem 6 odst. 1 věta 1 lit, o kterém vás informujeme v tomto prohlášení.

3. Zpracování údajů za účelem zpracování expedice

Za účelem plnění smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR předáváme vaše údaje poskytovateli přepravních služeb pověřenému dodáním, pokud je to nezbytné pro dodání objednaného zboží.

Přenos dat poskytovatelům přepravních služeb za účelem oznámení o odeslání

Pokud jste nám k tomu dali výslovný souhlas během vaší objednávky nebo po ní, předáme vaši e-mailovou adresu a telefonní číslo vybranému poskytovateli přepravních služeb v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 lit Doručení vás může kontaktovat ohledně účel oznámení o doručení nebo koordinace.
Souhlas lze kdykoli odvolat zasláním zprávy na kontaktní možnost popsanou v tomto prohlášení o ochraně údajů nebo přímo poskytovateli přepravních služeb na níže uvedenou kontaktní adresu. Po odvolání smažeme údaje, které jste za tímto účelem poskytli, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším použitím svých údajů nebo si nevyhradíme právo používat údaje, které jdou nad rámec tohoto, což je povoleno zákonem a o kterých budeme informovat vás v tomto prohlášení.

General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG
GLS Německo-Strasse 1–7
DE-36286 Neuenstein
Německo

United Parcel Service Deutschland S.à rl & Co. OHG
Goerlitzer Strasse 1
41460 Neuss
Německo

Hermes Germany GmbH
Essener Strasse 89
D-22419 Hamburk
Německo

Společnost DHL Parcel Ltd
Strassenweg 10
53113 Bonn
Německo

DPD Germany GmbH
Wailandtstrasse 1
63741 Aschaffenburg
Německo

4. Zpracování údajů pro zpracování plateb

Při zpracování plateb v našem internetovém obchodě spolupracujeme s těmito partnery: poskytovatelé technických služeb, úvěrové instituce, poskytovatelé platebních služeb.

4.1 Zpracování dat pro zpracování transakcí

V závislosti na zvolené platební metodě předáváme údaje nezbytné pro zpracování platební transakce našim poskytovatelům technických služeb, kteří pro nás pracují v rámci zpracování objednávky, nebo pověřeným úvěrovým institucím nebo vybranému poskytovateli platebních služeb, pokud toto je nutné zpracovat platbu. To slouží k plnění smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR. V některých případech poskytovatelé platebních služeb shromažďují údaje potřebné pro zpracování platby sami, například na svých vlastních webových stránkách nebo prostřednictvím technické integrace v procesu objednávání. V tomto ohledu platí prohlášení o ochraně údajů příslušného poskytovatele platebních služeb.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich partnerů pro zpracování plateb a základu naší spolupráce s nimi, využijte možnosti kontaktu popsané v tomto prohlášení o ochraně údajů.

4.2 Zpracování údajů za účelem předcházení podvodům a optimalizace našich platebních procesů

V případě potřeby poskytujeme našim poskytovatelům služeb další údaje, které používají spolu s údaji nezbytnými pro zpracování platby jako naši zpracovatelé za účelem prevence podvodů a optimalizace našich platebních procesů (např. . V souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR to slouží k ochraně našich oprávněných zájmů na naší ochraně před podvody a na efektivní správě plateb, které jsou v kontextu vyvažování zájmů prvořadé.

4.3 Kontrola totožnosti a kreditu při výběru platebních služeb Klarna

Inkaso Klarna, nákup na účet přes Klarna, nákup na splátky Klarna
Pokud se rozhodnete pro platební služby Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko (dále jen Klarna), požádáme vás o souhlas v souladu s článkem 6 odst. 1 věta 1 písm., že můžeme údaje předávat nezbytné pro zpracování platby a ověření identity a kreditu společnosti Klarna. V Německu mohou být úvěrové agentury uvedené v prohlášení o ochraně údajů společnosti Klarna použity pro kontrolu totožnosti a úvěruschopnosti. Klarna získané informace o statistické pravděpodobnosti nezaplacení využívá pro vyvážené rozhodnutí o vzniku, realizaci nebo ukončení smluvního vztahu. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním zprávy na kontaktní možnost uvedenou v tomto prohlášení o ochraně údajů. V důsledku toho vám již možná nebudeme moci nabízet určité možnosti platby. Svůj souhlas s tímto používáním osobních údajů můžete také kdykoli odvolat kontaktováním společnosti Klarna.

4.4 Kontrola totožnosti a kreditu při výběru platebních služeb Billpay (provozované Klarna Bank AB)

Pokud se rozhodnete pro platební služby Klarna Bank AB AB (publ.), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko (dále BillPay), žádáme vás o souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. DSGVO, že jsme oprávněni předávat údaje nezbytné pro zpracování platby a ověření identity a kreditu společnosti Billpay. V Německu mohou být úvěrové agentury uvedené v prohlášení o ochraně údajů společnosti Billpay použity pro kontrolu totožnosti a úvěruschopnosti. Billpay využívá obdržené informace o statistické pravděpodobnosti nezaplacení pro vyvážené rozhodnutí o vzniku, realizaci nebo ukončení smluvního vztahu. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním zprávy na kontaktní možnost uvedenou v tomto prohlášení o ochraně údajů. V důsledku toho vám již možná nebudeme moci nabízet určité možnosti platby. Svůj souhlas s tímto používáním osobních údajů můžete od BillPay kdykoli odvolat.

4.5 Kontrola totožnosti a kreditu při výběru nákupu na účet přes PayOne

Pokud zvolíte způsob platby nákup na účet (nabízený prostřednictvím PayOne GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt am Main, Německo (dále jen PayOne)), žádáme vás o souhlas v souladu s článkem 6 odst. 1 S. 1 písm. GDPR, že můžeme předávat údaje nezbytné pro zpracování platby a ověření identity a kreditu společnosti PayOne. V Německu lze kreditní agentury uvedené v prohlášení o ochraně dat PayOne použít pro kontrolu identity a kreditu. PayOne využívá obdržené informace o statistické pravděpodobnosti nezaplacení pro vyvážené rozhodnutí o vzniku, realizaci nebo ukončení smluvního vztahu. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním zprávy na kontaktní možnost uvedenou v tomto prohlášení o ochraně údajů. V důsledku toho vám již možná nebudeme moci nabízet určité možnosti platby.

5. Propagace e-mailem

5.1 E-mailový newsletter s registrací a sledováním newsletteru

Pokud se zaregistrujete k odběru našeho newsletteru, používáme k tomu požadované údaje nebo údaje, které jste nám poskytli samostatně, abychom vám mohli pravidelně zasílat náš e-mailový newsletter na základě vašeho souhlasu v souladu s článkem 6 (1) věta 1 písm. Odhlásit se z odběru newsletteru je možné kdykoli a lze jej provést buď zasláním zprávy na níže popsanou možnost kontaktu, nebo prostřednictvím odkazu uvedeného k tomuto účelu v newsletteru. Po odhlášení vymažeme vaši e-mailovou adresu ze seznamu příjemců, pokud jste výslovně neudělili souhlas s dalším používáním vašich údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 lit je povolena zákonem a o čemž vás informujeme v tomto prohlášení.

Rádi bychom upozornili, že při zasílání newsletteru vyhodnocujeme vaše uživatelské chování. Za tímto účelem také analyzujeme, jak používáte náš newsletter, a to měřením, ukládáním a vyhodnocováním míry otevření a míry prokliku za účelem navrhování budoucích newsletterových kampaní („sledování newsletterů“).

Pro toto vyhodnocení obsahují zaslané e-maily jednopixelové technologie (např. tzv. web beacons, sledovací pixely), které jsou uloženy na našich webových stránkách. Pro hodnocení odkazujeme zejména na následující „data newsletteru“

 • stránka, ze které byla stránka vyžádána (tzv. referrer URL),
 • datum a čas hovoru,
 • popis typu použitého webového prohlížeče,
 • IP adresu žádajícího počítače,
 • e-mailovou adresu,
 • datum a čas registrace a potvrzení

a One-Pixel Technologies s vaší e-mailovou adresou nebo vaší IP adresou a případně jedinečným ID. Odkazy obsažené v newsletteru mohou také obsahovat toto ID.

Pokud si nepřejete dostávat sledování newsletteru, můžete se z odběru newsletteru kdykoli odhlásit – jak je popsáno výše.

Informace jsou uloženy tak dlouho, dokud jste se přihlásili k odběru newsletteru.

5.2 Zasílání newsletteru

Newsletter a sledování newsletteru zobrazené výše mohou být také zasílány našimi poskytovateli služeb jako součást zpracování naším jménem. Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich poskytovatelů služeb a základu naší spolupráce s nimi, použijte prosím kontaktní možnost popsanou v tomto prohlášení o ochraně údajů.

Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo používají servery v následujících zemích, pro které Evropská komise stanovila odpovídající úroveň ochrany údajů: Spojené království.

Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo používají servery v těchto zemích: USA, Austrálie. Pro tuto zemi/tyto země neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce s nimi je založena na těchto zárukách: Standardní doložky o ochraně údajů Evropské komise.

5.3 Odesílání žádostí o kontrolu e-mailem

Pokud jste nám k tomu dali svůj výslovný souhlas během vaší objednávky nebo po ní v souladu s článkem 6, odstavec 1, věta, použitý systém hodnocení 1 lit. Tento souhlas lze kdykoli odvolat zasláním zprávy na kontaktní možnost popsanou v tomto prohlášení o ochraně údajů nebo prostřednictvím odkazu uvedeného za tímto účelem v žádosti o hodnocení.

Žádosti o hodnocení mohou být zaslány také našimi poskytovateli služeb v rámci zpracování naším jménem. Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich poskytovatelů služeb a základu naší spolupráce s nimi, použijte prosím kontaktní možnost popsanou v tomto prohlášení o ochraně údajů.

Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo používají servery v následujících zemích, pro které Evropská komise stanovila odpovídající úroveň ochrany údajů: Kanada

6. Soubory cookie a další technologie

6.1 Obecné informace

Abychom zatraktivnili návštěvu našich webových stránek a umožnili používání určitých funkcí, používáme na různých stránkách technologie včetně tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se automaticky ukládají do vašeho koncového zařízení. Některé soubory cookie, které používáme, jsou smazány po ukončení relace prohlížeče, tj. po zavření prohlížeče (takzvané soubory cookie relace). Jiné soubory cookie zůstávají na vašem koncovém zařízení a umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě (trvalé soubory cookie).

Ochrana soukromí pro koncová zařízení
Při využívání naší online nabídky využíváme technologie, které jsou nezbytně nutné k tomu, abychom mohli poskytnout výslovně požadovanou telemediální službu. Ukládání informací ve vašem koncovém zařízení nebo přístup k informacím, které jsou již uloženy ve vašem koncovém zařízení, v tomto ohledu nevyžaduje váš souhlas.

U funkcí, které nejsou nezbytně nutné, je k ukládání informací na vašem zařízení nebo k přístupu k informacím, které jsou již ve vašem zařízení uloženy, potřeba váš souhlas. Rádi bychom upozornili, že pokud neudělíte svůj souhlas, části webu nemusí být plně použitelné. Jakýkoli souhlas, který jste udělili, zůstane v platnosti, dokud neupravíte nebo neresetujete příslušná nastavení ve vašem zařízení.

Jakékoli následné zpracování dat pomocí souborů cookie a dalších technologií
Používáme technologie, které jsou nezbytně nutné pro používání určitých funkcí našeho webu (např. funkce nákupního košíku). Tyto technologie shromažďují a zpracovávají IP adresu, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči a informace o vašem používání našich webových stránek (např. informace o obsahu nákupního košíku). V rámci zvažování zájmů to slouží převažujícím oprávněným zájmům na optimalizované prezentaci naší nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR.

Kromě toho používáme technologie k plnění právních povinností, kterým podléháme (např. abychom mohli prokázat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů), a také k analýze webu a online marketingu. Další informace k tomu, včetně příslušného právního základu pro zpracování údajů, naleznete v následujících částech tohoto prohlášení o ochraně údajů. V případě potřeby používáme také technologie, které nejsou jednotlivě uvedeny v tomto prohlášení o ochraně údajů. Více informací o těchto technologiích, včetně příslušného právního základu pro zpracování údajů, naleznete na platformě Usercentrics. K tomu se dostanete kliknutím na tlačítko otisku prstu v pravém nebo levém dolním rohu stránky.

Nastavení souborů cookie pro váš prohlížeč naleznete pod následujícími odkazy: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™

Pokud jste souhlasili s používáním technologií v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat zasláním zprávy na kontaktní možnost popsanou v prohlášení o ochraně údajů. Případně můžete kliknout na tlačítko otisku prstu v pravém dolním nebo levém dolním rohu stránky. Pokud nebudou cookies akceptovány, může být funkce našich webových stránek omezena.

6.2 Použití platformy Usercentrics Consent Management Platform ke správě souhlasů

Na našich webových stránkách používáme platformu Usercentrics Consent Management (dále jen „Usercentrics“), abychom vás informovali o souborech cookie a dalších technologiích, které na našich webových stránkách používáme, a také o vašem souhlasu, pokud to vyžaduje zákon, se zpracováním vašich osobních údajů společností získávají, spravují a dokumentují technologie. Podle čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. c GDPR je to nezbytné pro splnění naší zákonné povinnosti podle čl. 7 odst. 1 GDPR, abychom mohli prokázat váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, kterým podléháme. Usercentrics je nabídka společnosti Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 Mnichov, Německo, která zpracovává vaše údaje naším jménem. Když navštívíte naše webové stránky, webový server Usersentrics ukládá takzvaný soubor protokolu serveru, který také obsahuje vaši anonymizovanou IP adresu, datum a čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči a informace o vašem souhlasu. Vaše údaje budou po třech letech vymazány, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním svých údajů v souladu s článkem 6 odst. 1 věta 1 lit, budeme vás informovat v tomto prohlášení.

7. Používání cookies a dalších technologií pro analýzu webu a reklamní účely

Pokud jste k tomu udělili svůj souhlas v souladu s článkem 6, odstavec 1, bod 1 písmeno a GDPR, používáme na našich webových stránkách následující soubory cookie a další technologie třetích stran. Po ukončení používání příslušné technologie z naší strany budou údaje shromážděné v této souvislosti vymazány. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Více informací o vašich možnostech odvolání naleznete v sekci „Cookies a další technologie“. Podívejte se na jednotlivé technologie, kde najdete další informace, včetně toho, jak spolupracujeme s jednotlivými dodavateli. Máte-li jakékoli dotazy týkající se poskytovatelů a základu naší spolupráce s nimi, použijte prosím možnost kontaktu popsanou v tomto prohlášení o ochraně údajů.

7.1 Používání služeb Adobe pro analýzu webu a reklamní účely

Používáme následující technologie od Adobe Systems, Software Ireland Limited, Irsko, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irsko ("Adobe"). Informace automaticky shromážděné technologiemi Adobe o vašem používání našich webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Adobe, Inc., 345 Park Avenue San Jose, CA 95110-2704, USA a tam se ukládají. Evropská komise nevydala rozhodnutí o přiměřenosti pro USA. Naše spolupráce je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně osobních údajů. Pokud je vaše IP adresa shromažďována prostřednictvím technologií Adobe, bude před uložením na servery Adobe zkrácena aktivací příslušných nastavení nebo zcela nahrazena obecnou IP adresou.

Adobe Analytics

Pro účely analýzy webových stránek jsou data (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči a také informace o vašem používání našich webových stránek) automaticky shromažďovány a ukládány pomocí Adobe Analytics, ze které jsou pomocí pseudonymů vytvářeny uživatelské profily. K tomuto účelu lze v prvcích stránky použít soubory cookie a značky. Pokud je vaše IP adresa shromažďována prostřednictvím technologií Adobe, bude před uložením na servery Adobe zkrácena aktivací příslušných nastavení nebo zcela nahrazena obecnou IP adresou. Pseudonymizované uživatelské profily se bez samostatného výslovného souhlasu neslučují s osobními údaji o nositeli pseudonymu. Adobe pro nás pracuje naším jménem.

7.2 Používání služeb Google pro analýzu webu a reklamní účely

Používáme následující technologie od společnosti Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). Informace automaticky shromážděné technologiemi Google o vašem používání našich webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA a tam se ukládají. Evropská komise nevydala rozhodnutí o přiměřenosti pro USA. Naše spolupráce s nimi je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně osobních údajů. Pokud je vaše IP adresa shromažďována prostřednictvím technologií Google, bude před uložením na servery Google zkrácena aktivací anonymizace IP adresy. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa odeslána na server Google a tam zkrácena. Není-li u jednotlivých technologií uvedeno jinak, probíhá zpracování dat na základě smlouvy uzavřené mezi společně odpovědnými osobami pro příslušnou technologii v souladu s čl. 26 DSGVO. Další informace o zpracování údajů společností Google naleznete v informacích o ochraně údajů společnosti Google .

Google Analytics

Pro účely analýzy webových stránek se údaje (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči a také informace o vašem používání našich webových stránek) automaticky shromažďují a ukládají pomocí služby Google Analytics, ze které se pomocí pseudonymů vytvářejí uživatelské profily. Soubory cookie lze používat. Vaše IP adresa v zásadě nebude sloučena s jinými údaji Google. Zpracování údajů probíhá na základě smlouvy o zpracování objednávky společností Google.

Video plugin YouTube

Pro integraci obsahu třetích stran jsou data (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči) shromažďována prostřednictvím pluginu videa YouTube v režimu rozšířené ochrany dat, který používáme, přenášena do společnosti Google a následně zpracovávána společností Google, pouze pokud hrajete video.

7.3 Používání služeb Facebooku pro analýzu webu a reklamní účely

Použití Facebook Pixel

Facebook pixel používáme jako součást níže uvedených technologií Meta Platforms Ireland Ltd. , 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko („Facebook (by Meta)“ nebo „Meta Platforms Ireland“). S Facebook pixelem se automaticky shromažďují údaje (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči a také informace o vašem používání našich webových stránek na základě námi specifikovaných událostí, jako je návštěva webové stránky nebo přihlášení k odběru newsletteru) a uloženy, ze kterých se pomocí uživatelských profilů vytvářejí z pseudonymů. V rámci tzv. rozšířeného porovnávání dat jsou také shromažďovány a ukládány hashované informace pro účely porovnání, pomocí kterých lze identifikovat jednotlivce (např. jména, e-mailové adresy a telefonní čísla). Za tímto účelem je při návštěvě naší webové stránky pixelem Facebooku automaticky nastaven soubor cookie, který automaticky umožňuje rozpoznání vašeho prohlížeče při návštěvě jiných webových stránek pomocí pseudonymního ID souboru cookie. Facebook (od Meta) tyto informace spojí s dalšími údaji z vašeho účtu na Facebooku a použije je k sestavování zpráv o aktivitě na webu a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webu, zejména personalizované a skupinové reklamy.
Informace automaticky shromažďované technologiemi Facebooku (společností Meta) o vašem používání našich webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornie 94025, USA a tam se ukládají. Evropská komise nevydala rozhodnutí o přiměřenosti pro USA. Pokud jsme odpovědní za přenos dat do USA, naše spolupráce je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně dat. Další informace o zpracování údajů společností Facebook naleznete v informacích o ochraně údajů společnosti Facebook (společností Meta) .

Facebook analytika

V rámci Facebook Business Tools jsou statistiky o aktivitách návštěvníků na našich webových stránkách generovány z údajů shromážděných pomocí Facebook pixelu o vašem používání našich webových stránek. Zpracování údajů probíhá na základě smlouvy o zpracování objednávky Facebookem (společností Meta). Vaše analýza slouží k optimálnímu zobrazení a marketingu našich webových stránek.

Facebook Ads (Ads Manager)

Reklamy na Facebooku používáme k propagaci tohoto webu na Facebooku (od Meta) a dalších platformách. Stanovíme parametry příslušné reklamní kampaně. Za přesnou implementaci, zejména rozhodnutí o umístění reklam u jednotlivých uživatelů, je zodpovědný Facebook (od Meta). Pokud není u jednotlivých technologií uvedeno jinak, zpracování údajů je založeno na dohodě mezi společnými správci v souladu s čl. 26 GDPR. Společná odpovědnost je omezena na sběr dat a jejich přenos do Meta Platforms Ireland. To nezahrnuje následné zpracování údajů společností Meta Platforms Ireland.

Na základě statistik o aktivitě návštěvníků na našich webových stránkách vytvořených prostřednictvím Facebook Pixel provozujeme skupinovou reklamu na Facebooku (podle meta) prostřednictvím Facebook Custom Audience stanovením charakteristik příslušné cílové skupiny. V rámci rozšířeného porovnávání dat (viz výše), které probíhá za účelem určení příslušné cílové skupiny, vystupuje Facebook (od společnosti Meta) jako náš zpracovatel.

Na základě pseudonymního ID souboru cookie nastaveného Facebook pixelem a shromážděných údajů o vašem chování při používání na našich webových stránkách provozujeme personalizovanou reklamu prostřednictvím Facebook pixel remarketingu .

Facebook Pixel Conversions používáme k měření vašeho následného uživatelského chování pro analýzu webu a sledování událostí, pokud jste na náš web přišli prostřednictvím reklamy z Facebook Ads. Zpracování údajů probíhá na základě smlouvy o zpracování objednávky Facebookem (společností Meta).

7.4 Další poskytovatelé služeb webové analýzy a online marketingu

Použití Hotjar pro analýzu webu

Pro účely analýzy webových stránek technologie od Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Center, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta ("Hotjar") automaticky shromažďují data (IP adresa, čas návštěvy, zařízení a informace o prohlížeči a také informace o vašem používání našich webových stránek) jsou shromažďovány a ukládány, ze kterých jsou pomocí pseudonymů vytvářeny uživatelské profily. Soubory cookie lze používat. Pseudonymizované uživatelské profily se bez samostatného výslovného souhlasu neslučují s osobními údaji o nositeli pseudonymu. Hotjar pracuje pro nás naším jménem.

Využití AWIN pro online marketing

Nabízíme reklamní prostor pro reklamy od poskytovatelů třetích stran prostřednictvím reklamního partnera AWIN AG , Eichhornstraße 3, 10785 Berlín, Německo ("AWIN"). Tyto reklamy se vám budou zobrazovat na různých místech tohoto webu. AWIN může pomocí cookies sledovat průběh příslušné objednávky a zejména pochopit, že jste klikli na příslušný inzerát a následně si produkt objednali. Za tímto účelem se shromažďují údaje (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči a také informace o vašem používání našich webových stránek), které se předávají společnosti AWIN a zpracovává je společnost AWIN. Na toto zpracování údajů nemáme žádný vliv. Zpracování údajů probíhá na základě dohody mezi společně odpovědnými stranami v souladu s čl. 26 GDPR.

8. Sociální média

8.1 Sociální pluginy z Facebooku (od Meta), Twitteru, Instagramu (od Meta), Pinterestu, Whatsapp

Na našem webu se používají tlačítka sociálních sítí ze sociálních sítí. Ty jsou do stránky integrovány pouze jako odkazy HTML, takže při vyvolání naší webové stránky není navázáno žádné spojení se servery příslušného poskytovatele. Pokud kliknete na jedno z tlačítek, otevře se vám v novém okně webová stránka příslušné sociální sítě, kde můžete například stisknout tlačítko To se mi líbí nebo Sdílet.

8.2 Naše online přítomnost na Facebooku (od Meta), Twitteru, Instagramu (od Meta), Youtube, Pinterest, LinkedIn

Pokud jste udělili souhlas příslušnému provozovateli sociálních médií v souladu s článkem 6 odst. 1 věta 1 osvětlená a uložená, ze kterého se vytvářejí uživatelské profily s použitím pseudonymů. Ty lze použít například k umístění reklam uvnitř i vně platforem, které pravděpodobně odpovídají vašim zájmům. Obvykle se k tomu používají soubory cookie. Podrobné informace o zpracování a použití údajů příslušným provozovatelem sociálních sítí, jakož i možnostech kontaktu a vašich právech v tomto ohledu a nastavení možností ochrany vašeho soukromí naleznete v níže propojených oznámeních o ochraně údajů poskytovatelů. Pokud v tomto ohledu stále potřebujete pomoci, můžete nás kontaktovat.

Facebook (od Meta) je nabídka společnosti Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko ("Meta Platforms Ireland"). Informace automaticky shromážděné společností Meta Platforms Ireland o vašem používání naší online přítomnosti na Facebooku (společností Meta) jsou obvykle přeneseny na server společnosti Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornie 94025, USA a tam uloženy. Evropská komise nevydala rozhodnutí o přiměřenosti pro USA. Naše spolupráce s nimi je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně osobních údajů. Zpracování údajů při návštěvě fanouškovské stránky na Facebooku (Meta) je založeno na dohodě mezi společnými správci v souladu s čl. 26 GDPR. Další informace (o datech Insights) naleznetezde .

Twitter je nabídka společnosti Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irsko ("Twitter"). Informace, které Twitter automaticky shromažďuje o vašem používání naší online přítomnosti na Twitteru, se obvykle přenášejí na server provozovaný společností Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA a tam se ukládají. Evropská komise nevydala rozhodnutí o přiměřenosti pro USA. Naše spolupráce s nimi je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně osobních údajů.

Instagram (od společnosti Meta) je nabídka od společnosti Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko ("Meta Platforms Ireland") Informace automaticky shromažďované společností Meta Platforms Ireland o vašem používání naší online přítomnosti na Instagramu se ukládají. obvykle přeneseny na server Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornie 94025, USA a tam uloženy. Evropská komise nevydala rozhodnutí o přiměřenosti pro USA. Naše spolupráce s nimi je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně osobních údajů. Zpracování údajů při návštěvě fanouškovské stránky Instagramu (Meta) je založeno na dohodě mezi společnými správci v souladu s čl. 26 GDPR. Další informace (o datech Insights) naleznetezde .

YouTube je nabídka společnosti Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). Informace automaticky shromážděné společností Google o vašem používání naší online přítomnosti na YouTube se obvykle přenášejí na server společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA a tam se ukládají. Evropská komise nevydala rozhodnutí o přiměřenosti pro USA. Naše spolupráce s nimi je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně osobních údajů.

Pinterest je nabídka od Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko ("Pinterest"). Informace automaticky shromažďované Pinterestem o vašem používání naší online přítomnosti na Pinterestu se obvykle přenášejí na server Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, USA a tam se ukládají. Evropská komise nevydala rozhodnutí o přiměřenosti pro USA. Naše spolupráce s nimi je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně osobních údajů.

LinkedIn je nabídka společnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irsko ("LinkedIn"). Informace automaticky shromážděné LinkedIn o vašem používání naší online přítomnosti na LinkedIn jsou obvykle přeneseny na server LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA a tam uloženy. Evropská komise nevydala rozhodnutí o přiměřenosti pro USA. Naše spolupráce s nimi je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně osobních údajů.

9. Možnosti kontaktu a vaše práva

9.1 Vaše práva

Jako subjekt údajů máte následující práva:

 • podle čl. 15 GDPR právo požadovat informace o námi zpracovávaných osobních údajích v tam uvedeném rozsahu;
 • podle čl. 16 GDPR máte právo okamžitě požádat o opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů, které u nás uchováváme;
 • podle čl. 17 GDPR máte právo požádat o vymazání vašich osobních údajů, které ukládáme, pokud není vyžadováno další zpracování
  • uplatňovat právo na svobodu projevu a informací;
  • splnit zákonnou povinnost;
  • z důvodů veřejného zájmu popř
  • je povinen uplatňovat, vykonávat nebo obhajovat právní nároky;
 • podle čl. 18 DSGVO právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud
  • přesnost údajů zpochybňujete;
  • zpracování je nezákonné, ale nesouhlasíte s jeho vymazáním;
  • údaje již nepotřebujeme, ale potřebujete je vy k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků nebo
  • vznesli jste námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 GDPR;
 • podle čl. 20 GDPR právo obdržet své osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo požadovat jejich předání jiné odpovědné osobě;
 • podle čl. 77 DSGVO právo podat stížnost u dozorového úřadu. Zpravidla se můžete obrátit na dozorový úřad v místě vašeho obvyklého bydliště nebo zaměstnání nebo na sídlo naší společnosti.

Právo vznést námitku

Pokud zpracováváme osobní údaje, jak je vysvětleno výše, za účelem ochrany našich oprávněných zájmů, které převažují v kontextu vyvažování zájmů, můžete proti tomuto zpracování vznést námitku s účinností do budoucna. Pokud je zpracování pro účely přímého marketingu, můžete toto právo uplatnit kdykoli, jak je popsáno výše. Pokud je zpracování pro jiné účely, máte právo vznést námitku pouze v případě, že existují důvody vyplývající z vaší konkrétní situace.

Poté, co uplatníte své právo vznést námitku, již nebudeme vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud je zpracování nezbytné pro zřízení, výkon nebo obhajoba slouží právním nárokům.

To neplatí, pokud je zpracování pro účely přímého marketingu. Poté již nebudeme vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat.

9.2 Možnosti kontaktu

Máte-li jakékoli dotazy týkající se shromažďování, zpracování nebo používání vašich osobních údajů, informací, oprav, omezení nebo výmazu údajů, jakož i odvolání uděleného souhlasu nebo námitky proti konkrétnímu použití údajů, kontaktujte nás prosím přímo pomocí kontaktu podrobnosti v našem tiráži.

Ochrana dat vytvořený s Důvěryhodné obchody právní copywriter

Verified