WINQS Runner

velvyslanci

Přihlaste se nyní do programu

Pouze společně můžeme uspět v dlouhodobé změně sportovního odvětví. Proto jsme spustili ambasadorský program, abychom shromáždili všechny, kteří chtějí pomoci WINQS změnit se od začátku.

Pokud máte zájem nás jako ambasadora podpořit, testovat produkty a budovat s námi silnou komunitu ekologicky uvědomělých sportovců, přihlaste se nyní pomocí tohoto formuláře (v němčině nebo angličtině). Na konci každého měsíce pak budeme kontaktovat všechny nové účastníky, kteří jsou vhodní pro náš program.