index

Všeobecné obchodní podmínky

<p><strong>Smluvní podmínky</strong></p>

Všeobecné obchodní podmínky

1. Rozsah

Následující obchodní podmínky platí pro všechny objednávky prostřednictvím našeho internetového obchodu. Náš internetový obchod je zaměřen výhradně na spotřebitele.

Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uzavírá právní transakce za účelem, který není převážně obchodní ani samostatně výdělečně činný. Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba nebo společnost způsobilá k právním úkonům, která při uzavírání právního obchodu jedná v rámci výkonu své obchodní nebo samostatné výdělečné činnosti.

2. Smluvní partner, uzavření smlouvy, možnosti nápravy

Kupní smlouva je uzavřena se společností Winqs Sports GmbH.

Prezentace produktů v internetovém obchodě nepředstavuje právně závaznou nabídku, ale nezávazný internetový katalog Naše produkty můžete nejprve nezávazně vkládat do nákupního košíku a své údaje opravovat kdykoli před odesláním závazné objednávky prostřednictvím pomocí kroků uvedených k tomuto účelu v procesu objednávky a používat vysvětlené korekční pomůcky. Kliknutím na tlačítko objednat odešlete závaznou nabídku na zboží obsažené v nákupním košíku. Přijetí Vaší objednávky bude potvrzeno e-mailem ihned po odeslání objednávky.

Vaši nabídku přijímáme do dvou dnů

  • vystavujeme prohlášení o přijetí v samostatném e-mailu popř
  • v případě potřeby platební transakci provede náš poskytovatel služeb nebo vybraný poskytovatel platebních služeb. Doba provedení platební transakce závisí na zvolené platební metodě (viz „Platba“).

Alternativa, která je pro vás relevantní, závisí na tom, která z uvedených událostí nastane jako první.

3. Jazyk smlouvy, ukládání textu smlouvy

Jazyk(y), které jsou k dispozici pro uzavření smlouvy: němčina, angličtina

Text smlouvy uložíme a údaje objednávky a naše obchodní podmínky Vám zašleme v textové podobě. Text smlouvy si můžete prohlédnout v našem zákaznickém přihlášení.

4. Dodací podmínky

K uvedeným cenám produktů mohou být účtovány náklady na dopravu. Podrobnější ustanovení o případných nákladech na dopravu, které mohou vzniknout, naleznete v nabídkách.

Doručujeme pouze poštou. Vlastní odběr produktu bohužel není možný.

5. Platba

V našem obchodě jsou obecně dostupné následující způsoby platby:

Kreditní karta
V procesu objednávky zadáte údaje o své kreditní kartě. Vaše karta bude stržena ihned po zadání objednávky.

PayPal
Abyste mohli uhradit fakturovanou částku prostřednictvím poskytovatele platebních služeb PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lucembursko ("PayPal"), musíte být zaregistrováni u PayPal a identifikujte se svými přístupovými údaji a potvrďte platební příkaz. Platební transakce je provedena službou PayPal ihned po zadání objednávky. Další informace obdržíte během procesu objednávky.

PayPal může registrovaným zákazníkům PayPal vybraným podle jejich vlastních kritérií nabídnout další platební metody v zákaznickém účtu. Na nabídku těchto modalit však nemáme žádný vliv; další individuálně nabízené platební metody se týkají vašeho právního vztahu se společností PayPal. Více informací o tom najdete ve svém účtu PayPal.

Ihned od Klarny
Abyste mohli uhradit fakturovanou částku prostřednictvím poskytovatele platebních služeb Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mnichov, musíte mít aktivovaný bankovní účet pro online bankovnictví, patřičně se identifikovat a potvrdit platební příkaz. Z vašeho účtu bude stržena částka ihned po zadání objednávky. Další informace obdržíte během procesu objednávky.

Google Pay
Abyste mohli uhradit fakturovanou částku prostřednictvím poskytovatele platebních služeb Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko ("Google"), musíte být registrováni u společnosti Google, mít aktivovanou funkci Google Pay, identifikujte se svými přístupovými údaji a potvrďte platební příkaz. Platební transakce je provedena ihned po zadání objednávky. Více informací získáte během procesu objednávky.

Apple Pay
Abyste mohli uhradit fakturovanou částku prostřednictvím poskytovatele platebních služeb Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA ("Apple"), musíte používat prohlížeč "Safari", být registrován u společnosti Apple, a mít aktivovanou funkci Apple Pay, identifikovat se svými přístupovými údaji a potvrdit platební příkaz. Platební transakce je provedena ihned po zadání objednávky. Další informace obdržíte během procesu objednávky.

Klarna
Ve spolupráci s poskytovatelem platebních služeb Klarna Bank AB (publ.), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko ("Klarna") vám nabízíme následující možnosti platby. Platba přes Klarna je dostupná pouze pro spotřebitele. Není-li níže uvedeno jinak, platba prostřednictvím společnosti Klarna vyžaduje úspěšnou adresu a kontrolu kreditu a provádí se přímo společnosti Klarna. Další informace k příslušné možnosti platby a v procesu objednávky obdržíte.

Nákup na účet přes Klarna
Fakturovaná částka je splatná po odeslání zboží a obdržení faktury.

Kreditní karta Klarna
V procesu objednávky zadáte údaje o své kreditní kartě. Vaše karta bude společností Klarna stržena ihned po zadání objednávky. Neexistuje žádná adresa ani kontrola kreditu.

Klarna inkaso
Dáváte Klarně mandát k SEPA inkasu. Klarna vás bude informovat o datu odepsání účtu (tzv. přednotifikaci). Z účtu bude stržena částka po odeslání zboží.

Nákup na splátky přes Klarna
Fakturovanou částku můžete uhradit v měsíčních splátkách ve výši minimálně 1/24 celkové částky. Minimální sazba je 6,95 EUR.

6. Výhrada vlastnictví​​​​​​​

Zboží zůstává naším majetkem až do úplného zaplacení.

7. Poškození při přepravě

Pokud je zboží dodáno se zjevným poškozením při přepravě, nahlaste tyto vady co nejdříve doručovateli a neprodleně nás kontaktujte. Opomenutí reklamace nebo kontaktu nemá žádné důsledky pro vaše právní nároky a jejich uplatnění, zejména vaše záruční práva. Pomáhají nám však uplatňovat vlastní nároky vůči dopravci či pojištění přepravy.

8. Záruka a záruky​​​​​​

8.1 Právo na odpovědnost za vady

Platí zákonná odpovědnost za vady.

8.2 Záruky a poprodejní servis

Informace o případných dodatečných zárukách a jejich přesné podmínky naleznete u produktu a na speciálních informačních stránkách v internetovém obchodě.

Zákaznický servis: V případě dotazů, stížností a stížností můžete kontaktovat náš zákaznický servis e-mailem ve všední dny na hello@winqssports.com.

9. Odpovědnost

Vždy plně ručíme za nároky na základě škod způsobených námi, našimi právními zástupci nebo zástupci

  • v případě zranění života, končetiny nebo zdraví,
  • v případě úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení povinností,
  • v případě příslibu záruky, je-li sjednána, popř
  • pokud je otevřená oblast aplikace zákona o odpovědnosti za výrobek.

V případě porušení podstatných smluvních povinností, jejichž splnění je nezbytné pro řádné plnění smlouvy a na jejichž dodržování se může smluvní partner pravidelně spoléhat (hlavní povinnosti) z důvodu lehké nedbalosti z naší strany, našich právních zástupců nebo zástupců, je odpovědnost omezena na částku předvídatelnou v době uzavření smlouvy Škoda omezená, s jejímž vznikem je obvykle třeba počítat.
Ve zbytku jsou nároky na náhradu škody vyloučeny.

10. Řešení sporů​​​​​​

Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (OS), kterou naleznete zde . Jsme ochotni zúčastnit se mimosoudního rozhodčího řízení před spotřebitelským rozhodčím senátem.

Podmínky vytvořený s Důvěryhodné obchody právní copywriter

Verified